NIMISHA SINHA

COMMERCE

97

YASH VARDHAN SINGH

SCIENCE

96.2

SURBHI ARORA

SCIENCE

95.8

FAGUNI AGRAWAL

SCIENCE

95.8

DIVYANSHI AGRAWAL

COMMERCE

94.8

GAURI AGRAWAL

COMMERCE

94.8

DHRUV AGRAWAL

COMMERCE

94.2

AAYUSH GARG

SCIENCE

93.8

DAKSHITA THAKKAR

SCIENCE

93.8

VATSAL GAUR

SCIENCE

93.5

VEDIKA GARG

99%

SAMYAK JAIN

97.4%

SANYA JAIN

97.4%

EKTA GUPTA

97.4%

TANISKA KHANDALWAL

97.4%

RAJAT RAJ SINGH

97.4%

VASU

97.4%